آموزش ارسال دایرکت خودکار در اینستاگرام

امکان پاسخگویی هوشمند و اتوماتیک، یکی از بهترین گزینه هایی است که یک کسب و کار می تواند از آن بهره بگیرد. نمونه این پاسخ های هوشمند را در ایمیل ها دیده ایم، هنگامی که مثلا برای یک کالا درخواست خدمات پشتیبانی پس از فروش کرده و آن ها با یک ایمیل خودکار، به ما …