برترین ترندهای طراحی رابط کاربری (UI/UX) در سال 2022

  بدیهی است که صنعت UX/UI در سال های اخیر هم از نظر فن آوری و هم از نظر گرایش های طراحی بسیار پیشرفت کرده است. اکنون که وارد سال 2022 شده ایم، بهتر است خودمان را اپدیت نگه داریم و مطابق با پیشرفت های تکنولوژی در حوزه طراحی رابط کاربری حرکت کنیم تا بتوانیم …