قدرت مسکات ها(mascots) در برندسازی و طراحی رابط کاربری(UI)

تولید یک محصول یا طراحی یک پیام خاص برای مردم، تلاش ما حتی الامکان مردم-محور بودن است. یکی از راه های برقراری ارتباط بین کاربران و محصول، ایجاد یک مسکات(mascot) خوب است. بیایید این مورد را از لحاظ مزایا، نحوه پشتیبانی آنها از تعاملات کاربران، و ارتقای برندسازی بررسی کنیم. مسکات(mascot) چیست؟ به عبارتی ساده، …