منظور از Layout در طراحی سایت چیست؟ | راهنمای جامع طرح بندی سایت

هیچ از اسمش نترسید! Layout در طراحی وبسایت، چیزی شبیه به لگو بازی در فضای دو بعدی است. یعنی عناصر صفحه که مثل قطعات پلاستیکی لگو هستند را جوری کنار هم قرار می‌دهید که برای مخاطب حاوی پیامی درک کردنی باشد و مفاهیم باید را انتقال بدهد. فرقش این است که طراحی چیدمان سایت قوانین مشخصی …