10 دستورالعمل اساسی در طراحی UI

برای طراحی UI چه کاری باید انجام دهیم؟ همانطور که دنیای آنلاین سلطه روزمره زندگی را به دست آورده است، ظهور وبسایت ها و برنامه های جدید هر روز یک واقعیت اجتناب ناپذیر ایجاد می کند.به همین دلیل، سیستم عامل ها و برنامه های آنلاین برای کسب بازار مجازی در حال رقابت هستند. یکی از …