14 عادت که شما را به یک طراح UX بهتر تبدیل می کند?

عادت های آزاردهنده خود را تبدیل به عادت های خوب و راحت کنید تا بهتر یاد بگیرید و رشد کنید. احساس راحتی داشتن با مواردی که اذیت کننده هستند، یکی از مهارت های عالی در زندگی است. برای اینکه طراح شوید، باید خود را از منطقه راحتی خود بیرون بکشید. به محض اینکه در موقعیتی …