معرفی ۱۴ تا از بهترین سایت های خرید کتاب در ایران!

به لطف کرونا حالا دیگر وقتی صحبت از خرید کتاب می شود، طعم ساندویچ های نمایشگاه بین المللی زیر زبانمان نمی آید و شلوغی های خیابان انقلاب برایمان تصویر نمی شود. کمی از بعد تفریحی ماجرا کاسته شده و اثر بخشی آن با فعالیت خوب سایت های فروش کتاب بیشتر شده است. تا انتهای مطلب …