۲۰ ویژگی مدیر پروژه های موفق | مهارت های ویژه مدیران پروژه

هر پروژه ای برای موفق شدن به نیروهای متخصص و با استعداد نیاز دارد. برخی از این نیروهای روی منابع کلان کار می کنند و برخی دیگر روی منابع خرد و همگی در کار خود متخصص هستند. اما هر پروژه ای با وجود این نیروها موفق نمی شود. بلکه نیاز است کسی با ریز و …