آیا طراحی سایت شرکتی برای بیزینس مان ضرورت دارد؟

اگر از یک صاحب کسب و کار کوچک یا متوسط ​​بپرسید؛ به احتمال زیاد برنامه ای برای گسترش کسب و کار خود و سرمایه گذاری بر روی یک وبسایت ندارند. معمولا این افراد معتقدند که حضور در فضای اینستاگرامی یا حتی یک کسب و کار کوچک جضوری برای آنها کافی است. همچنین به غلط تصور …