۵ افزونه عضویت در سایت ورد پرس + کاربردهای شگفت انگیز آن ها !

یکی از مهم ترین CTA هایی که می توانید در سایت خود به کاربران ارائه کنید درخواست عضویت یا ارائه فرم ثبت نام ایمیلی است. به این ترتیب هم می توانید بانک اطلاعاتی خود از کاربران را تقویت کنید و هم به گوگل نشان می دهید که کاربران با سایت شما در تعامل فعال هستند. …