7 قانون اساسی برای تست A/B :چه تاثیری بر نرخ تبدیل می گذارد؟

قوانین استفاده از طراحی تست A/B اگر قصد دارید نرخ تبدیل خود را در عرض 9 ماه دو یا سه برابر کنید، تست تقسیم یا تست A/B یک راه ثابت شده برای این موضوع است. در هر مدل تجاری، هر کانال بازاریابی و یا هر نوع کسب و کاری، شما می توانید به راحتی تعداد …