محتوای همیشه سبز و ۷ روش آسان برای دریافت ترافیک بیشتر از آن!

محتوای همیشه سبز محتوایی است که تاریخ مصرف ندارد و همواره می توانید ترافیک فعال به سایت شما جذب کنید. با چشم بسته هم می شود گفت که این نوع محتوا برای سئوی سایت شما بهترین است. اما چطور محتوای سبز تولید کنیم و چطور از آن استفاده کنیم؟ نام این نوع محتوا از درختان …