۷ اشتباه رایج در متحرک سازی سیکل پیاده‌روی

طراحی موشن گرافیک و انیمیشن بر اساس یک شخصیت، یکی از سخت‌ترین کارهایی است که احتمالاً انجام دادید و یا خواهید انجام داد! طراحی حرکت و متحرک سازی سیکل پیاده‌روی شخصیت در انیمیشن‌ها و موشن گرافیک‌ها، معمولاً به صورتی انجام می‌شود که در آن اشتباهات رایجی وجود دارد! اشتباهات رایج متحرک سازی چرخه پیاده‌روی، جزو …