8 ترفند برای افزایش تعامل در شبکه های اجتماعی!

حالا در عصر دیجیتال همه ما، به جز آن هایی که در غار اصحاب کهف خواب بوده اند، می دانیم که فعالیت برند در شبکه های اجتماعی تا چه حد ضروری است و به شناخت برند و اعتماد سازی و ارتباط با مخاطب کمک می کند. اما چیزی که این میان بیشترین اعتبار را به …