8 تا از بهترین سایت های خارجی آموزش برنامه نویسی و تقویت رزومه!

برنامه نویسی دیگر مثل سابق دانشی نیست که به عده خاصی که در مشاغل خاص مشغول هستند مورد نیاز باشد. عده زیادی از افراد با رشته های مختلف تحصیلی و کاری به آن نیاز پیدا می کنند و بهترین راه برای یادگیری آن استفاده از منابع مادر خارجی است تا به روز ترین و کامل …