9 آموزش حیاتی برای جستجوی کلمات کلیدی وب سایتتان! (برای مبتدی ها)

کلمات کلیدی مهم‌ترین قیمت هر جست و جویی هستند. در واقع آغاز رقابت تمامی کسب و کارها همین عبارتی است که در باکس جست و جوی گوگل قرار می‌گیرد! تمامی کسب  کارهایی که در صفحه اول گوگل قرار دارند و نتایجی بهتر از شما دریافت می‌کنند، در انتخاب کلمات کلیدی شان حساسیت زیادی به خرج …