بزرگ ترین سایت های فروشگاهی جهان و راز موفقیت آن ها

سایت های فروشگاهی حالا دارند راه خود را یکی پس از دیگری به زندگی پساکرونایی ایرانی ها باز می کنند و این خبر خوبی است. به شرط این که خدمات رسانی با کیفیت و خلاقیت همراه باشد. در غیر این صورت تعدد انتخاب های یکسان کمکی به هیچ یک از طرفین خریدار و صاحب سایت …