موفق ترین کمپین‌های بازاریابی دیجیتال در طول همه گیری کرونا!

حالا که سال دوم دست و پنجه نرم کردن با پاندمی را شروع کرده‌ایم، کسب و کارعای زیادی دچار خسارات بزرگ و تاثیرات مادام العمر شدند. و دسته‌ای دیگر در محدودیت ستاره شدند و خوش درخشیدند. اما چطور این اتفاق افتاد؟ برترین کمپین‌های بازاریابی در طول این مدت کدام‌ها بودند و چطور موفق شدند؟ تا …