بهترین افزونه های انتقال محتوای سایت در وردپرس

واضح است که هیچکس خوشش نمی آید تمام زحماتی که روی یک سایت کشیده است را بگذارد روی دوشش و به سایت جدیدی ببرد! حتی برای لرد ولدمورت هم از خدا چنین چیزی را نمی خواهم! اما باید قبول کنیم که گاهی به این کارها نیاز پیدا می کنیم. و باز هم خزانه جادویی وردپرس …