بهترین افزونه ها برای امتیازدهی ستاره ای در وردپرس (۹ ابزار ستاره دهی سایت)

حالا که شما در دریای بی کران رقابت گیر افتاده اید، بایستی دنبال ریسمان تمایز باشید و به هر روشی که می توانید برتری خود را به نمایش بگذارید. یکی از روش های نسبتا جدید برای نمایش این برتری استفاده از سیستم امتیاز دهی ستاره ای  توسط کاربران است. با استفاده از چند افزونه ساده …