بهترین نرم افزارهای تولید پادکست در سال 2021!

این روزها همه پادکست می سازند، شما چطور؟ اصلا بد نیست و اتفاق بسیار خوبی است که در این دهکده جهانی بدون مرز افراد مختلف بدون هیچ قید و شرطی با اهداف مختلف محتوایی می سازند که علاوه بر ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی می تواند منافع مالی و شهرت و اعتبار هم برای سازنده …