بهترین ابزارهای جریان کاربری (User Flow) در طراحی UX!

طراحی UX همواره ظرافت های خاصی را می طلبد و یک طراح باهوش همیشه خلاقیت را اولویت دوم پس از حفظ نظم ذهنی مخاطب قرار می دهد. مخاطبان سایت ها همواره دوست دارند به محیط مجازی وارد شوند که همه چیز در آن منظم است. اگر سایت شما چیزی شبیه به انیمیشن ریک اند مورتی …