آشنایی با کهن الگوهای برندها | چطور به برند خود شخصیت بدهیم؟

آیا پدرهای شما هم به یک برند خودرو علاقه ویژه دارند؟ یا مادرهایتان در تهیه بعضی اقلام مورد نظر خود روی برندهای خاص تاکید می‌کنند؟ خودتان چندین سال است که ورژن‌های جدید یک برند تلفن همراه را خریداری یا حداقل پیگیری می‌کنید؟ فکر می‌کنید این یک تفکر وسواس گونه و قابل سرزنش است؟ یا چیزی …