استراتژی برندینگ-فرایند برندینگ

استراتژی برندینگ چیست؟  اهمیت برند خیلی بیشتر از نام، لوگو و شعار شماست-برند یک منظره و دور نمایی از  فعالیت های شرکت و رضایت مشتری از آنها است.  استراتژی برندینگ یکی از مهم ترین مرحله ها در فرایند برند است. برای قرار گرفتن در موقعیت درست و ایجاد یک برند موفق، ما باید تا آنجایی …