لینک شکسته چیست و چه تاثیری بر روی سئو سایت شما دارد؟ (+راه حل نهایی)

یک اتفاق ناخوشایند که شاید تجربه کرده باشید، این است که بعد از ورود به یک رستوران خوب و معروف و انتخاب غذا از میان منوی بلند و طولانی آن، مدت طولانی انتظار برای آماده سازی غذا، یک پیشخدمت به شما مراجعه کرده و بیان کند که متاسفم قربان، غذای درخواستی شما، موجود نیست! این …