آموزش استفاده از ترلو | راهنمای کامل ابزار مدیریت پروژه Trello

کارگردان هایی که هنوز تصویر کلیشه‌‌ای کارمندی زیر خروارها پرونده و کاغذ بی نظم و پراکنده را می‌سازند، به طور قطع هنوز با ترلو آشنا نشده‌اند. این سیستم مدیریت پروژه قدرتمند، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین‌‌ها تغییراتی در نحوه انجام وظایف شخصی و پروژه‌های گروهی ایجاد کرده که دیگر کسی نمی‌تواند آن قدر بی‌نظم عمل …