آموزش تولید محتوا در مدیریت پیج اینستاگرام

آمار نشان می دهد که بیش از یک میلیارد نفر از اینستاگرام استفاده می کنند و تقریباً 90 درصد آنها حداقل یک برند یا بیزینس را دنبال می کنند. این بدان معناست که در سال 2021، عدم استفاده از اینستاگرام برای کسب و کار و بهبود برند کاری بیهوده ای است. در ادامه به بررسی …