همه چیز درباره تم تاریک یا Dark mode

احتمالا برای همه ما پیش آمده که خواب باشیم و فردی چراغ اتاق را (از قصد!) روشن کند. پس از آن چه اتفاقی برای ما افتاد؟ سردرد گرفتیم! این موضوع دقیقا درمورد افرادی که اواخر شب یا اوایل صبح به صفحه رایانه یا تلفن همراه خود خیره می‌شوند نیز کاملا صدق می‌کندشاید برایتان پیش آمده …