تفاوت طراحی محصول و طراحی ui در چیست؟

طراحی محصول و طراحی رابط کاربری، از اصولی ترین و جزئی ترین مراحل طراحی یک وبسایت است که غفلت از آن ها می تواند مشکل آفرین باشد. هنگام برون سپاری این خدمات، ممکن است شناسایی وضایف و تفکیک مسئولیت های این دو دچار مشکل شویم. به همین خاطر در ادامه این مطلب به تشریح تفاوت …