ترند های دیجیتال مارکتینگ در سال 2021 که نمیتوانید آن ها را نادیده بگیرید

اصلا دلم نمی خواهد با یادآوری فجایع اقتصادی و خسارات سال 2020 اوقات تان را تلخ کنم. به جای پرداختن به کسب و کارهایی که تباه شده‌اند، مستقیم به سراغ راهی می روم که با درس گرفتن از تاریخچه‌ی کوتاه دیجیتال مارکتینگ در دنیا، می‌تواند فعالیت های بازاریابی در سال ۲۰۲۱ را نجات بدهد. تا …