فیلتر محتوا اینستاگرام (sensitive content) چیست؟

درگذشته ای نه چندان دور کاربران اینستاگرام قادر بودند که هر محتوایی را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارند و اینستاگرام هیچ گونه فلیتری برای محتوای حساس نداشت. اما اکنون وضع تغییر کرده است و اینستاگرام بر روی بعضی از محتوا ها واکنش منفی نشان می دهد. اینستاگرام برای تبدیل فضای درونی خود به یک …