4 تکنیک در طراحی UI دکمه ها!

دکمه ها را چگونه طراحی کنیم؟ همانطور که می دانید دکمه یک عنصر تعاملی با یک عمل واضحی است که معمولا به صورت برچسب بر روی آن نوشته شده است. یعنی اگر به روی دکمه ای نوشته شده باشد پرداخت، با کلیک به روی آن به صفحه ای خواهید رفت که باید عملیات پرداخت و …