مهم ترین اصول و استانداردهای طراحی ui

استاندارد های طراحی ui مفهومی است که درباره چیدمان ساختارها و اجزای موجود در یک صفحه صحبت می کند و اجزای بصری یک رابط پشتیبانی می کند. رعایت کردن استانداردهای طراحی uiکمک می کند کاربر بتواند تجربه بهتری در وبسایت داشته باشد و درک او از اطلاعات تغییر کند. همچنین به محتوا کمک می کند …