کاربرد قوانین گشتالت در طراحی | چطور با مغز مخاطب فکر کنیم؟

شاید گشتالت نام عجیبی باشد اما شرط می‌بندم همه شما با آن آشنا هستید. ما در دوره کودکی و شاید حتی در بزرگسالی، گاهی به آسمان چشم دوخته‌ایم و ابرها را شبیه به تصاویر مختلفی دیده‌ایم. شاید شاعران آن را نقاشی خدواند تفسیر کنند. اما می‌دانیم که این تصاویر فقط درک ذهن از محرک‌های دیداری …