همه آنچه نیاز است درباره آپدیت گورخر گوگل بدانید، اینجاست!

به دنبال آموزش آپدیت گورخر گوگل می‌گردید؟ جای درستی را برای خواندن انتخاب کرده‌اید! امروزه، گوگل از الگوریتم‌های بسیار هوشمندی استفاده می‌کند تا بتواند توجه و رضایت کاربران را جلب نماید. الگوریتم‌های گوگل، پیوسته در حال بروزرسانی هستند و در آپدیت‌های جدید خود به نکات بیشتری برای جلب رضایت کاربران، توجه می‌کنند. یکی از الگوریتم‌هایی …