هزینه‌ی طراحی سایت چقدر است؟

از آن جایی که طراحان سایت را بسته بندی شرکتی نکرده‌اند و روی هرکدام قیمتی درج نکرده و توی قفسه‌های فروشگاه نگذاشته اند و هیچ صنف و اتحادیه ای هم برایشان تعیین نشده است، ممکن است با مبالغ و ارقامی برای طراحی مواجه شوید که مغزتان سوت بکشد! و گاهی این تصورات برایتان پیش بیاید …