ساده ترین روش اضافه کردن FAQ schema یا طرح سوالات متداول به وردپرس !

پاسخ دادن به سوالات تمام کاربرانی که تازه به سایت شما وارد می شوند گرچه بسیار خوب و اخلاقی اما زمان بر است. با توجه به این که غالب این سوالات تکراری هم هستند اصلا منطقی هم نیست! بنابراین بهتر است صفحه ای را برای پاسخ به سوالات رایج و تکراری به سایت خود بیفزایید …