چطور تولید محتوا را در سال ۲۰۲۱ شروع کنیم؟ | رازهای یک تولید کننده محتوا

درست است که تولید محتوا تا حد زیادی با توانایی نوشتن و خوب نوشتن مرتبط است. اما یک نویسنده خوب لزوما نمی تواند تولید کننده محتوای خوبی هم باشد. چرا که تولید محتوا یکی از مراحل فروش و بازاریابی است که این یعنی به مهارت هایی نیاز دارد که ممکن است روح نویسنده هم از …