8گام ساده برای تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر موفق در اینستاگرام!

تیپیکال یک جوان بی اطلاع از فعالیت حرفه‌ای در اینستاگرام جمله‌ی «چه پول مفتی درمیارن این اینفلوئنسرها» را گفته و اینستاگرام را می‌بندد. اما یک فرد کمی آگاه‌تر می‌پرسد «حتما راهی وجود داره که این جوری موفق می‌شن، شاید من بتونم فعالیت مفیدتری عرضه کنم و درآمد خوبی کسب کنم!». اگر جز دسته‌ی دوم هستید …