پرسونای مشتری چیست؟ | چطور مخاطبان کسب و کار خود را بشناسیم؟

آيا با وجود برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی گسترده و تولیدمحتوای ارزشمند یا اقدامات صحیح دیگر در راستای دیجیتال مارکتینگ هنوز فکر می‌کنید آن طور که باید با مخاطبان خود ارتباط برقرار نکرده‌اید؟ یا رسانه‌های شما با وجود این که زیاد بازدید می‌شوند اما موفق به کسب نرخ تبدیل درخور نمی‌شوند؟ شما تنها نیستید بسیاری از کسب …