کانال‌ بازاریابی چیست؟ چطور آن را شناسایی کنیم؟

غیر از غول های بزرگی مثل اپل، کوکاکولا و سایر برندهای حاضر در لیست پردرآمدترین کسب و کارهای چندسال اخیر، می‌توان گفت باقی کسب و کارهای بزرگ و کوچک به نوعی از کانال‌ های بازاریابی استفاده می‌کنند. حتی پدربزرگ خیاط من که سال‌ها پیش محصولاتی در کارگاهش آماده می‌کرده و از طریق واسطه‌هایی مثل بوتیک‌های …