چگونه محتوای خود را توسعه دهیم؟ (+نکات کلیدی)

به نظر شما فرآیند تولید محتوا تنها بعد از بارگذاری در سایت به پایان می‌رسد؟ قطعاً نه! البته برای زنده نگه داشتن و توسعه محتوا راه‌های متنوعی وجود دارد. در این زمینه سه راهکار مهم برای بروز رسانی محتوا وجود دارد که عبارت‌اند از: تعیین اهداف جدید دیگر برای محتوا حفظ، بازنگری و انتشار مجدد …