۸ روش موثر برای هک الگوریتم های اینستاگرام!

هنوز خیلی تا تحقق رویاهای هالیوودی برتری هوش مصنوعی از هوش انسانی فاصله داریم و این خبر خوبی برای تیم انسان هاست! الگوریتم های هوشمند اینستاگرام هنوز هم قابل پیش بینی و ردیابی مشکل هستند. شما که غریبه نیستید فریب دادانشان هم به همین ترتیب بسیار ساده است. تا انتهای مطلب همراه آژانس دیجیتال مارکتینگ …