افزایش کامنت اینستاگرام با ۱۶ روش موثر و کاربردی!

هوش مصنوعی اینستاگرام آن قدرها هم که شما فکر می کنید باهوش نیست و نمی تواند کیفیت و جذابیت محتوایتان را همینطور بدون هیچ فاکتوری تشخیص بدهد. در سال های اخیر الگوریتم های اینستاگرام روی تعامل کاربران متمرکز شده اند و هرچه کاربران تعامل بالاتری نسبت به یک پست یا صفحه نشان بدهند این طور …