چطور بفهمیم کسی در اینستاگرام ما را بلاک کرده است؟

عجب سوالی پارادوکسیکالی! اگر کسی شما را در اینستاگرام بلاک کرده است، در واقع پیامی به اینستاگرام فرستاده است مبنی بر این که «صاحب این حساب فرد قابل اعتمادی از نظر من نیست. لطفا دیگر پست‌ها، استوری‌ها، تعداد فالوورها و فالووینگ ها و هیچ اطلاعات دیگری از من را در اختیارش نگذار! مرسی اه! ». …