بودجه خزش در سئو چیست؟ | روش های بهینه سازی Crawl budget

خودتان را بگذازید جای خزنده های بیچاره گوگل! اصلا شما ربات و تنها وظیفه تان هم خزش در صفحات تولید شده وب! انصاف است که میلیون ها میلیون صفحه جدید به طور پیوسته در سطح وب ایجاد شود و شما یک پایتان روی صفحه های قدیمی باشد و با یک دست صفحات جدید را نگه …