چطور از هک شدن اینستاگرام جلوگیری کنیم؟

وقتی در دیزی باز است حیای گربه همه جا سرکشی می کند. فرقی هم ندارد حساب شخصی داشته باشید یا تجاری، هر حسابی که هک شود اطلاعات مهمی از دست تان خواهد رفت. و این در بهترین حالت است که آقا یا خانم هکر دست به بی آبرویی و درخواست پول از این و آن …