گوگل آلرت (Google Alerts) کلاغ سیاه دیجیتال مارکتینگ را بشناسید!

  گوگل آلرت در واقع یک کلاغ سیاه خبرچین دیجیتال است که می توانید به صورت دستی آن را تنظیم کنید تا در سراسر اینترنت سرک بکشد و هرکجا نامی یا خبری از موضوع مورد علاقه شما برده شد به شما خبر بدهد. جزییات استفاده از این سرویس را در ادامه این مطلب از آژانس …