ترفندهای استفاده از بیزنس اکانت اینستاگرام برای دیجیتال مارکتر ها و برندها!

یکی از موهبت های اینستاگرام برای برندها حساب بیزنسی است که آمار و اطلاع دقیقی به دست مارکترها می دهد تا با تحلیل آن ها بتوانند بر روند کار خود تسلط پیدا کنند. در این مطلب از آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس به بررسی چگونگی تحلیل و آنالیز حساب بیزنسی اینستاگرام خواهیم پرداخت. پیشنهاد می کنیم …