ساب دامین یا زیر دامنه چیست؟ | اثر ساب دومین بر سئو سایت

ساب دامین در نوع خود چیز بدی نیست و حتی می تواند برای اهداف سئویی ایجاد شود. اشکال از جایی شروع می شود که زیر دامنه را راه اندازی کنیم و سپس نسبت به عواقب کارمان آگاه شویم. بهتر است پیش از هر تصمیمی درباره این قابلیت سایت و دلایل و روش های انجام آن …